Smieszne opisy wystawowe.

Moderatorzy: Sloughi, tulpar, Sloughi, tulpar

Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez Miuti » piątek, 4 lipca 2008, 13:12

Wklejam - bo kapitalne. :lol:

http://www.k-9.ru/phorum/showthread.php?t=41597

??????? ???????? ????? ? ????????
???????? ?????? ?????? ?? ??? ????? :


"?????? ???????, ?? ????? ?? ???????. ??? ???"

"?????? ?????????? ?????? ???????"

" ????? ???????? ???????-???????? ??????????"

"????????? ?????? ????? ??????"

"??????? ???? ??? ??????, ? ??? ?????? ??????????? ? ???????!"

"??? ???????? ?????? ????????? ??????".

? ?????? ??? "???????????? ???????? ?????"? (?? ???????? ????????)

"???? ????????, ?????????? ????????"

"?????? ????????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????????".

???????????? ? ????????-" ?????????? ?????????? ??????"

" ?? ??????? ?????? ???????" - ???, ?? ?? ???? ???????? ? ??????? ? ?????

"????????????? ??????????? ??????? ???"

"????? ??????! ????? ?????! ????? ???????!" ??????? ??? ?????: "? ??? ???????!" ?? ??? ??????? (??? ? ?????? ????????): "?? ?? ??? ? ???????! ?? ????! ?? ????!"

"??????? ??????? ?????? ?? ????????? ? ?????".

???????? ???????? - "?????? ????, ? ????????? ???????. ???, ?????, ???? ?? ????"

?????????? ????? ?? ???????? ?? ???????? - "????... ???? ????"

????? ? ???????? ????-??????? - "???????? ????? ????"

????????? ?????????? ????????? ????, ??????? ??? ?? ????????? ????????, ??????? ?????? ???? ? ? ???????? ???????: "??????????! ?? - ?????? ???? ???????!". ?? ????????: "???????! ????? ???? ???????".

????? ??????? ???????? ??????????? ????????.
"?????? ????????, ???????? ????????, ?? ?????? ????????? ????? ???????!" ????? ?????? ?????, ?????????????? ? ????????, ???????? ???????? ? ??????????, ???????????????? ?????? ????? ?????: "?? ??? ?????! ???????. ???."

" ???????? ???????? ? ?????? ? ???"

? ?????:" ? ????? ???? ????? ???????!"
????? ???????? ???? ?? ????, ????? ? ???? ???????: "? ????????? ??? ?? ?????? ???? ????????!"
????: cw, ????, ??!

"??????? ???????? ???????????"

"???????? ????????, ?????????????? ???????"

????? ? ???????? ???? ???????: "????????? ? ?????"

??????? ? ????, ???????:
- ??? ????
- ????, ?????
- ??, ??????, ????????

?????? ? ?????:
- ??? ? ??? ?????
- ???, ??????
- ????????
- ??? ????.
- ??????, ????????? ????...
- ?? ??? ??, ??? ??????!
-???? ? ??? ?? ???? ?????...
-??? ????
- ???????.

.-? ???? 44 ????, ?????? ? ???? ?????? ???? ??? ????!

"????? ?????? ????? ?????, ??????? ??????????? ?????..." -
?? ???????? ???????????? ???????, ????? ???????.

"???????? ?????, ???????? ?? ????? ?????..." -
????? ???. ??????. ????? ????????? ?????-?? ?????????????? ? ????? ???????????? ???????? ? ????? ????? ? ???. ????????.
"??? ?????? ??????????? ? ????? ???????..." -
????????, ?? ????? ??????? ?? ???????, ??? ??? ?????? ?????? ?????????. ???????? ? ????? ???????!

"?????? ?? ????? ???? ?????????..." -
? ????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ? ?????????????? ?????????

"?????? ?????? ???? ????????..." -
????? ????, ??? ? ????????? ???? ??? ? ???????!

"????????, ???????? ???????, 37??., ???????...???, ???" -
??????, ??? ?? ????????? ???? ?????? ???????????? ???? 35 ???

? ??? ???????? ?????????. ???????? ??? ??????????. ?? ????? ?????!

"????????. ?????? ???? ?????????? ? ??????. ???????????? ??????? ???????. ??? ???????????. ??????. ???????????, ???? ????. ????????. ??????. ??????. ??????. ??????? ?????? ?????? ???????????. ?????? ?????????. ??????? ?????. ??, ???, ???ib"

? ????? ???? 15 ???????????! ?????????, ??? ???? ???????? ? ???????????


?? ???????? ??????? ?? ???????? "???????"
- ???????????? ?????????, ????????????? ????????, ?? ? ???????? ???????? ?????????.
? ????? ?? ???????? ????????.???? ???????????, "?????? - 2004" :

??????????? ?????????????????? ?????????. ????? ?????????????:

??????, ?????? ?????!

????? ????? ????",

"???????????? ?????

???????? ????? ??????????? ???...???? ?????????:
"???? ????????? ???????????".

"???????? ????????, ???????? ???????????. ??-?? ???????????? ?????????? ? ????????

"????? ??????"


??????? ? ???????? ??????? ????????:"????? ??????? ??????!"


????? ???? ? ????? ??????????? ????? ?? ????? ????? ??????. ????? ?? ?????: "???????, ????? ????, ????????? ? ?????????? ???????!"

??????????? ??????? ? ???? ???????????? ??????? ?????????? ?????? ???? ????!!!

??????? ???????? ????? ??????: "...???? ?? ??????? ??????????..." ????? ????? ???????? ?????????? ?????????: "????????, ??????????, ?????? ???? ?? ????????" ? ????? ?????? ???????? - ??? ? ????????: "?? ??????? ???? ? ???????"????? ???????:"...????????????? ????? ??????,...", ? ????? ? ???????? "...??? ??????"

?? ???????? ???: "????????????? ?????? ??????? ???????????".


???????? ????: "? ???????? ?????????? ???? ?? ????".


"?????? ?????????? ??????"

? ???????? ???? ????????: ????? - ????? ??????!"??????????? ? ?????"!!!!!!!!!


"????? ??????? ?????"

"?????? ????? ???? ???????"

"?????? ? ???? ????"
??? ? ?????????.????? ? ?????? minidog[B]


Dalej:
"????????? ?????? ????? ??????"
? ? ??? ?? ????? ???????? ???????? :"????????? ????????????? ?????? ?????????" - ??????, ? ???? - "?????????? ? ?????????"-??? ?????? ????????,???.???? ????? , ????? ? ?????? ?????????.
"??????, ????? ? ???????? ?????"

"???????? ????? ????"

"???????? ????? ????"

"??? ????????"

"???? ?????" (?????? ?????? )

"???????????" - ?????????? ??? ???????????? ???????, ????? ????? ????????, ??? ???????????
??????? ??? ???????? ??????? "?????? ????????? ???????",?????? ?? ????? ???????"?????? ???????? ???????".???? ???????? ?????? ??????,??? ?????? ???????? ????????? ??? ????????,? - ??????????.(

???????? ????????: ??? ?????, ?????????????? " ????????"

????? ???????? "???????????? ??????????? ???????"
??????????? " ???????????????? ?????"
??????? ???? "????????? ???????????"
????? ???????????? ???????? ?? ?????? ?????????? ??? ????????, ? ?????????? ?????? ??? ??? ???????. ?????????? ?????????: ??????????????, ? ???????????? ???????, ????? ???????, ?????????? ??????, ???????? ????????, ??????, ??????? ???????????.
? ???????? ? ???? "??????? ??????????? ????"..
????????, ???????? ??????, ???????? ???????? ??????, ??????? ??????, ??????? ????, ???????? ???????????" ? ??.???????????.. ?????? - ??.???.
"??????? ????.. ????????". ???, ???, ??. ?? ???? ???????? ???????????
? ??? ????? ????????????? ?????? ????????????, ?? ??????????
? ???? ???????? ?????????? ????????? ?????. ??? ??? ???? ???????? ????????!

??????????! ??? ???????????? ????? "?????? ???? ???????!" - ? ????? ??????? ? ????????? ???? ?????????? ??????? ???????. ??, ???? ???????, ?? ???????????. ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ????: "??????? ??? ? ?????? ??????? ????. ??? ?? ??????????!"

" ????????? ???????? ????????? ?? ?????? ??? ?? ???????"

?? ??????? ????? ???????? ? ???????? ???????? ?????? " ??????? ? ????? ?????? ???? ?????

??????? ???? ??????"
"? ???????? ?????? ???????? ?????? ????? ???????????? ????????"
"?????????? ?????????? ?????? ??????? ????"
"????????? ???????? ??????"
"?????????? ?????"

???????? ???????? ?????? ????? ????????? ????? " ????? ?????? ? ?????????" ??? ? ?? ?????? ? ???? ????? ? ???? ??? ???????

.??????? ? ?????????????? ?? ???? ????: " ??????? ??????? ?? ???????????, ?? ????? ??????????! ?????? ?? ???? ????? ????? ?????".
?.??????? ? ?????????????? ??? ?????? ?? ???????(?????? ? ? ??????????, ????????? ? ????????): "? ??? ?? ????? ?????? ????! ???? ??? ? ????!"

? ?????? ??? "???????????? ???????? ?????"? (?? ???????? ????????)

"???? ????????, ?????????? ????????"

"?????? ????????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????????".

???????????? ? ????????-" ?????????? ?????????? ??????"

" ?? ??????? ?????? ???????" - ???, ?? ?? ???? ???????? ? ??????? ? ?????

"?? ?????? ?? ?????? ??????? - ?????? ??? ???? ???????"

??? ????????? ?? ???????? ??????????
"?????????? ??????????"

?????? ?? ???? ??????????? ????????? ???????? ?????? ? ???????????. ???? - ?????????? ??????: " ? ???? ?????? ???? ???? ??????????? ??????????. ??? - ?? ??? ??????"

???????? ?????.
???????? ??????!

??? ???? ????????, ?? ???????? ????? ????
"???. ??. ?, ??. ???., ?. L, ??. ??., ?. ????." ??? ? ??????? ???????? - ??? ?\? ? ? ?\?.
?????? ???? ? ? ???? ?????? ?? ????? ? ?? ?????, ??? ?? ?????? ????? - ?? ?????? ????? ???? ?? ??????????????

?? ?????, ??? ??? ???????, ??, ????? ?? ???? ????? ??????? ?????????? ????, ?? ?? ??????: "? ? ??? ???? ???????? ????????". ??? ?????? ????? ?? ????? ??????, ??? ??? ?????.

??????? ??????? ? ????????,??? ?????? ???????????.
??????? (????????):"??? ????"
???????:"?? ?? ????? ??? ????? ??????"
???????:"? ??? ?? ???????"
???????(??? ?????????????):"??? ?????????? ??????? - ??????.

????????? ???? ???. ?????? ?????? ???? ????????????
? ???????. ? ?????? ?? ??????????? ???? ? ?????.
???-?? ?? ???????? ??????? ????? ????? (???? ???? ??
?????) - ? ?? ???? ??????? ????: "??????? ????,
????????? ?? ????!!!!!"
??? ??? ?????, ??????? ???? ????? 5 ???, ?????????
(?????????? ??????, ??? ??? ???? ? ???? ????????, ??? ?
?????? ?? ????) : "???, ? ????? ??????? ?????? ???????
??? ?? ??????!"

?????????? ?? ???????? ? ????????? ????????? ? ????? :"?????????? ????? ??????? ? ??????????? ??????? ? ??????????? ?????? ???????? ???????????.????? ???????? ?? ??????".?? ???????? ????? ????? -"...???? ? ?????????..."

?????:
1.????????
2.????? ???????
3.????????? ? ??????? ????????????? ???????
4.????????? ???????

? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ????????:

"??????-?????? ???????,??? ??????? ??????,????????? ????? ?????,???? ?????? ?? ????????? ???????,????????? ?????"

*???? ?? ??? ??? ??????????,??? "???? ?????? ?? ????????? ???????" - ??? ?? ??? ??? ????? ???? ??????

"????? ???????? ??????? ??????"

- ?????? ????? ?????? ??????? ???????!

??? ???- ??????? ??????? ??? ???? ? ?????????? ? ???( ???? ?? ??? ????)- "???????????????? ????", ?????? ????? ? ???????? ????????...
??? ? ?? ??????, ??? ???? ??- ??? ???? ??? ??? ????...

????? ????? ?? ???? ??????? ??????? ?????????, ??????? ? ???? ??? ???????. ????????? ? ???????? ????? ? ?????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ? ???? ??? ????????? - "???????, ?? ???????" ???, ? ?????, ???? ??????, ????????? - "???, ? ??????!"

? ??? ??? ?????????, ???? ?? ??? ????????, ?? ??????... ???? ????, ???????????????? ???? ?????????? ?? ????? ????????????????? ???. ???????????? ??? ???, ??????, ????????, ?????, ???????? ?? ???????? ??????. ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ???????? *??????????...????????????...." ????, ???????, ????????? ?? ??? ?? ?????? ?????, ?????????? ??????, ???, ??????! ?....?? ????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ????:)))))) ??? ???? ????...??????? ????????...
Avatar użytkownika
Miuti
 
Posty: 810
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 11:52
Lokalizacja: Kraków

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez Ann » piątek, 4 lipca 2008, 13:18

Hmmm z pewnością kapitalne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tylko żebym jeszcze coś z tego zrozumiała :roll: :roll: :roll:
Ann
 
Posty: 19
Dołączył(a): wtorek, 27 maja 2008, 17:08
Lokalizacja: Bydgoszcz

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez kiwaczek » piątek, 4 lipca 2008, 13:38

Na karcie ocen z pierwszej wystawy Siemowita było napisane : Prawidłowa długość pufy - Nie wiedziałam że zabrałam ze sobą komplet wypoczynkowy :D
Avatar użytkownika
kiwaczek
 
Posty: 61
Dołączył(a): wtorek, 3 czerwca 2008, 18:55

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez Sloughi » niedziela, 6 lipca 2008, 23:04

Ann napisał(a):Hmmm z pewnością kapitalne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tylko żebym jeszcze coś z tego zrozumiała :roll: :roll: :roll:


http://translate.google.com/translate_t :)
Sloughi
 
Posty: 27
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2008, 22:47
Lokalizacja: Leszno

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez Bogarka » poniedziałek, 7 lipca 2008, 09:38

?????? ?????????? ?????? ???????" - za słabo obrosnieta dolna szczeka? Bo ja tak zrozumiałam
Bogarka
 
Posty: 668
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2008, 23:05

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez dixon » wtorek, 8 lipca 2008, 10:05

rany, przypomnienie rosyjskiego przy okazji...opornie mi to idzie, ale idzie :D :D
dixon
 
Posty: 40
Dołączył(a): środa, 28 maja 2008, 09:07

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez Surykatka » wtorek, 8 lipca 2008, 10:11

Przetłumaczyłam wgoogle translate.
Bardzo śmieszne :D
Wkleić na forum?
Pozdrawiam Surykatka & chart angielski whippet - Boriaczek
Jeszcze zorganizujemy, tylko zrobić trza zaliczenie z chemii :)
Surykatka
 
Posty: 520
Dołączył(a): sobota, 7 czerwca 2008, 08:40
Lokalizacja: Wrocław

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez pituophis » wtorek, 8 lipca 2008, 11:15

Tak.
God made only few perfect dogs, so he covered the rest with hair
pituophis
 
Posty: 333
Dołączył(a): czwartek, 29 maja 2008, 17:01

Rosyjskie smieszne opisy z wystaw.

Postprzez Surykatka » wtorek, 8 lipca 2008, 14:14

Dobrze, więc wklejam, niech coniektórzy przynajmniej użytkownicy charciego forum sie uśmieją.
Jest niestety trochę luk w tłumaczeniu, może google nie znał wystarczającej ilości słow, ale da się przeczytac. Powodzenia.

Śmieszne opisy z wystaw psów
Eksperci czasami nawet te wydane perlitu:


"Prikus nożyczki, ale podobne do nedokus. Dayu SAS"

"Słaby obrost dolnej szczęki"

"Słabo wyrażone kolana ramię publicznej"

"wulgarne sekund trzeciej ogon"

"Dziewczyna sama jak pies, jak i zarządzanych z psa!"

"podczas jazdy szeroko otwarta głowa".

A co ty "znaczące zaschechnye torby? (Od ipisaniya staffini)

"Teeth kit, zestaw kończyn"

"Linka budziło istotne części ciała".

Vesthaylendu w opisie "pięknych kwadratowych głowę"

"Nie wystarczy dolnej szczęki" - woły, opuścił domu w szklance wody

"Jednostronne kriptorhizm prawe ucho"

"Co za ból głowy! What a spin! What A Girl!" The landlady tak timidly: "Mamy chłopca!" W tym ekspertów (już w pełni rozkoszować): "Tak, masz chłopca! Na najlepiej dotrzeć do najlepszych!"

"Zbyt wiele w kierunku jęczmienia."

Opis dosłownie - "bitch tłuszczu, z otvislymi złączek. TSATS, TSATSIB, Best of Breed"

W Rosyjski sędzia na wystawie za granicą - "pliz go tutaj ..."

Sędzia w opisie skoch Terrier - "Piękny dolnej linii"

Pozravlyaya szczęśliwym właścicielem suki, która stała się LPP na wystawie regionalnej, ekspert wstrząsnął ręce i powiedział z uczuciem: "POzdravlyayu! You - najlepsze pole bitch!". Ta odpowiedziała: "Dziękuję! Poydu mąż zadowolony."

Sędzia dyktuje opis Angielski Buldog.
"Szef rodowód, typowych ruchów, na głowie ooooochen dużo chętnych!" Następnie należy dokonać wstrzymać, zwraca się do osoby pisemnie do opisu, i nadal, znaczenie podnoszenia się palcem: "Ale może być! Excellent. SAS."

"Wielki ruch i obecnie bagażnika"

W pierścień: "Czy kobiety manifestem nedokus!"
Gwałtownie prityanuv mnie za rękę, prosto do osoby strzelać: "Następnym razem masz do oszukuj mnie!"
Razem: cw, yusas, ludzie!

"Inohod przednie kończyny"

"Doskonałe ruch, zniszczone ogon"

Zwrot do opisywania kobiet malinua: "Semenniki normalne"

Wydawane w pierścień, ekspert:
-- Kto to?
-- Samice, junior
-- ??, suchische, yuniorische

Dialog w pierścień:
-- To my bitch?
-- Nie, pies
-- Wiek?
-- Trzy lata.
-- Tak, trochę bitch ...
-- Nie, tego psa!
-???? i struktura podobna do ...
--? Co?
-- Opowiadania.

44 .- Miał ząb, to powinny być trzy jaja!

"Bardzo silny górnej linii, dobre na mięśnie pleców ..." --
Od opis miniaturowego pincement, klasy juniorów.

"A great kolorów, zwłaszcza na początku wiersza ..." --
Również w kopalniach. pincement. Bezpośrednio tendencji niektórych do drogi szczególnie bacznej uwagi na linię w górnej części kopalni. pincement.
"Szyja korotkovata nieco po lewej stronie ..." --
Przepraszamy, ale nigdy nikt nie zauważył, że mój pies nieco krivovata. Szczególnie po lewej stronie!

"Wełna na nogi nieco pryamovata ..." --
A co powinno być wełna na nogach z tsvergshnautsera? Curly?

"Tylne nogi nieco sblizheny ..." --
Dziękuję Bogu, że nawet z przodu wszystkie prawa!

"Porodny, dobrej wielkości, 37 cm, silny ... SAS, Bob" --
Postanowienia zawarte w tym rasy standard dla maksymalnie 35 cm wzrostu?

Pełny opis tutaj. Przepraszamy, że długo. Ale co finałów!

"Porodny. Widish głowę nieco w zęzowe. Wyraźna zmiana nie wystarczy. Korotkovata szyi. Neznach. Pereslezhina, tylko rośnie. Steru. Neznach. Markup. Nedost. Silny impuls tylnych kończyn. Wełna myagkovata. Dobrego wrażenia. Lux, Sashimi, Sashimi IB"

w pierścień były 15 konkurentów! Co ciekawe, został napisany z przegranymi


Od złota na "Stolica"
-- Wspaniały zewnątrz, wspaniały ruch, ale w ruchu na zewnątrz jest stracone.
Również bevelled ruchu.bulmastifa samic, "Rosja - 2004":

bardzo kobieceOpis Labrador. Bardzo pozytywny:

Pies, jak piosenka!

Bardzo mądry osoba "

"Vozbuzhdenny ogon

opisy po monoporodki veo ... widzę, co następuje:
"Suka kilka pribryushYsta".

"Doskonałe ruchu, doskonały temperament. Ze względu na temperament do odegrania w ruchu

"twist skrócie"


ridzhbek z dużymi oczami napisał: "oczy lekkomyślny krowy!"


Ryzhaja Dama z czerwonym spanielihoy działa na monitorowanie m.in.. Głos tabeli: "Ivanova, czerwony bitch, proszę przejść do tabeli sądowej!"

Brazylijski ekspert z Yorkshire Terrier samic znaleziono tylko jedno jajo!

Dyktuje najgorszym opis psa: "... oczywiście brakuje substancji ..." Po Ringside nadaje frightened właściciela: "Przepraszamy, proszę, co brakuje SOUP?" W czytania opisu horror - i mówi: "nie zupa i stacji"Sędzia zwraca :"... Niewystarczające głowę ,...", ostatecznie w opisie "Nie głową ..."

Od RCHT: "niewystarczające dźwigni długie kończyny".


laboratoriach opis: "W ruchu zakidyvaet nogi na nogę."


"źle wyraziła pies"

w opisie było napisane: bardzo - bardzo pies!"Kriptorhizm normalnej "!!!!!!!!!


"Bardzo silny samiec"

"lepszego koloru dobrej woli"

"Thin uruchomiony w nogach"
To jest labrador.Podjęta z forum minidog [B]


Dalej:
"wulgarne sekund trzeciej ogon"
I mamy większości krótkie opisy: "Godna przedstawiciel klasy mistrzów" - samce i samice - "Priblizhena do normy" jest pełny opis, vse.Suka Grand, Inter i Multi Champion.
"głową w wąskim pubic bone"

"rodowód mochka nosa"

"Piękny wiersz groin"

"uszy corkscrew"

"nogi mocno do roślin" (słabe barbos)

"zakvadrachen" - vadratnogo lub skrócony format, myślę bardziej kompetentnie niż zakvadrachen
Biegły powiedział przy opisywaniu "słabe svyazochny aparatury," pisarz napisał w pierścień "słabe vyazochny aparatury." To było ironiczne, ponieważ szczególnie mężczyzn próbowało kilka razy do remisu o, i - bezskutecznie. (

pekinesu napisał: wszystko super, uroczy "potwora"

Taxi napisał "niewystarczające kwadratowy format"
Bulmastifu "slaboobmorschennaya kaganiec"
Tołstoja jest "nieco pereupitana"
Moje mladshenkomu pekinesu opisane w tsatsibe cudzoziemiec, i wszystkich wszystkich zamuchenny pisarz pisał. Jeżeli następuje: vysokoporodny, ze wspaniałą głowę, bardzo silne, kompaktowe ciała, ruch wielki, potężny, Arnold shvartseneger.
W opisie a bitch "Bezumno kobiece bitch" ..
Gatunki inne niż psy, piękny rodowód głowy, silny kręgosłup, dobre kąty, inny temperament "i pr.hvalebnosti .. Oceny - och.hor.
"Dobre bitch .. piękne". Otl, SAS, LS. Ten opis jest gotowy
Musimy pamiętać, jest również wyświetlana, ale bashful
Wskazane jest, aby zmniejszyć jego oczy Finowie rejestrowane. Co pozostało tajemnica!

Gratulacje! Poszukać tytuł "Best Female dziedzinie!" -- Z tymi słowami, przedłużenie ręki młoda kobieta Loveliness. Tak, powinienem powiedzieć nie dotyczy. I wstrząsnął strony poprzez śmiech i odpowiedział: "Prawda? Tak i jej mąż będzie dziś raport. Tutaj jest zadowolony!"

"Semenniki starannie wyczyścić z wełny ich badania"

Na wystawie Leader Próxima w opisie Niemiecki ovchaki "Hendler w pierścień musi być soberly

Dobre kąty czaszki "
"W ruchu nieco bliżej tylnej Szczotka hock joint stawów"
"To jest poprawny dostawców średnio uszy"
"Pryamovaty przodu kolana"
"Poprawny ramionach"

otrzymała opis psów zabitych ostatnie zdanie "bardzo dobry z zadaniem ?????" I nikt nie rozumie lepiej niż do mnie lub psa?

. Sarmont w Nizhnevartovsk w mono następnie: "Sobachka składa się z niedociągnięć, ale takie fajne! Jeśli nie masz jeszcze mieć taki cud?".
T. Sarmont w Nizhnevartovsk w doborze LS Azji (głośno i wypowiedzi, odnoszące się do widzów): "Ja daję jej tytuł najlepszej bitch! Hot ona i procedury!"

A co ty "znaczące zaschechnye torby? (Od ipisaniya staffini)

"Teeth kit, zestaw kończyn"

"Linka budziło istotne części ciała".

Vesthaylendu w opisie "Beautiful kwadratowych głowę"

"Nie wystarczy dolnej szczęki" - woły, opuścił domu w szklance wody

"Pomimo wysiłków ze strony właściciela - nadal znakomite oceny"

Inny opis pamiętać o Rottweiler
"nevyrazheny kończyn"

Hadzici w mono Rottweiler wyjaśnia oceny i umieszczanie widzów. Bitch - zwycięzca klasy: "Te psy mają ogromne niekorzystnej sytuacji. Jest to - nie mój pies"

Piękny czaszki.
Prawda Arian!

jest to również opis, na White Nights
"???. o., kr. scorer., X. L itd. drzwi., X. podgląd". Na przykład, a chcesz dodać - bez \ S i h \ yu.
Właściwie, jeśli nie znają swoich psów i nie wiedzieli, że ona zwykle napisać - że coś może być narasshifrovat

Ja nie pamiętam którzy był ekspertem, ale gdy poszedł pierścień głęboki pani w ciąży, on powiedział jej: "A my dabl Obsługa jest zabronione." Ona ma słabą nie mógł zrozumieć, że jest to żart.

Ekspert powiedział, że w opisie starotipnaya głowę.
Landlady (amatorskie): "Jak to jest?"
Ekspert: "Cóż, nie są one już głowę"
Hostess: "Co robić?
Biegły (już prikalyvaetsya): "Co mam zrobić? Co robić? - Zmień.

akonchilsya pierścień suki. Najbardziej powinny być porównywane
z płci męskiej. Kapitan doświadczenia opuścił ring.
Ktoś z ringovoy Brygada bierze ustnik (w przypadku było
Ulica) - i cały stadion oret: "Człowiek bitch,
powrót na ring !!!!!"
Tutaj, mój wnuk, który został następnie 5 roku życia, prosi
(wystarczająco głośno, tak jak wszystkie dzieci w tym wieku, jak
Nie masz do głosu): "Bab, chyba że mężczyźni i kobiety są?
Oni także mężczyzn! "

Opracowanie: opisy i komentarze ekspertów i weta: "Metis Subtilny Owczarek z oczu i statek uda przodu konechnostey.Grud chciałaby więcej." Od KOBLA -"... moje jaja w zestawie ... "

Pierś:
1.obemnaya
2.ochen szeroki
3.dostigaet głębokie wspólne SKAKATELNOGO
4.prekrasno rozwiniętych

A gdy są podane w opisie:

"Szef-pełne pole szyi zbyt proste, falistą linią górę, nogi jak małe kopyttsa, parosyachy ogon"

* I wciąż zastanawiam się o "nogi są jak mało kopyttsa" - to temat, którego łodygi oznacza?

"Bardzo piękne głowy ponuraya"

-- The best of rasy uznanej Sidorov bitch!

pro-suk ekspertów pozhimaya strony i do mnie z gratulacjami z LPP (suka nie była moja) - "przedstawiciel bitch", a patrząc na głębokie szyi ...
Na przykład, i nie rozumie, którego pro-o mnie lub o strukturze ...

Blisko wejścia do meczetu pierścień rizenov sekretarz, zazyvaya suki juniorów w pierścień. Throw do stojących obok wejścia człowiek z psa na smycz i tak obrazowo pyta - "Człowiek, bitch?" , Że w odpowiedzi, zbyt szybko, frightened - "Nie, mój pies!"

I nawet teraz przypomnieć także o nie opiszę, ale śmieszne ... Pierścień podatków, przedstawiciel lady eksponatów nie mniej przedstawiciela nadzorującego. Na stoku powyżej, traci, sorry, klatki piersiowej, spadł z luksusowych bluzki. Fani poza ring shepchut jej okropne głosów * Popraaaav ... popraaaaaav ...." Pani rozprawy, podnosi je od samców oczy, Nods energicznie, mówiąc, rozumieć! .... I nie mniej zdecydowanie poprawia psa z powrotem nogi:) Taśmy ))))) cały pierścień ... ... w tym ekspertów
Pozdrawiam Surykatka & chart angielski whippet - Boriaczek
Jeszcze zorganizujemy, tylko zrobić trza zaliczenie z chemii :)
Surykatka
 
Posty: 520
Dołączył(a): sobota, 7 czerwca 2008, 08:40
Lokalizacja: Wrocław

Re: Smieszne opisy wystawowe.

Postprzez Miuti » wtorek, 8 lipca 2008, 14:20

Teraz rozumiecie, dlaczego niekiedy zarabiam na tłumaczeniach kynologicznych!

Ale klatka piersiowa sięgająca stawu skokowego powala...
Avatar użytkownika
Miuti
 
Posty: 810
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 11:52
Lokalizacja: Kraków

Następna strona

Powrót do Off-topic

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron